Ocena teme:
  • 0 Glas(ov) - 0 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ustavno sodišče: Pravilnik ni skladen z ZOro-1!
#1
Uhhhu, tale odločitev Ustavnega sodišča je od lani, ampak je doslej nisem poznal, niti je nisem zasledil na portalu, obravnava pa kolege strelce in pretekla dogajanja na enem od primorskih strelišč.

Da vam skrajšam branje, sem pomembne dele izseka odločitve odebelil oziroma podčrtal :

http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US32025

"11. V skladu s 125. členom Ustave so sodišča vezana le na Ustavo in zakon. To pomeni, da predpisov izvršilne veje oblasti pri odločanju niso dolžna uporabiti, če ocenijo, da so v neskladju z zakoni oziroma Ustavo. Ustava s tem daje sodniku pooblastilo in mu hkrati nalaga dolžnost, da pri odločanju o pravicah in obveznostih ne uporabi nezakonitih ali protiustavnih podzakonskih predpisov (t. i. exceptio illegalis). V skladu s prvim odstavkom 15. člena in 125. členom Ustave ter z vidika jamstev, ki jih zagotavlja 22. člen Ustave, to hkrati pomeni, da je sodišče dolžno obrazložene trditve o nezakonitosti in protiustavnosti podzakonskega predpisa, na katerem temelji izpodbijani posamični akt, obrazloženo zavrniti, če meni, da so očitki neutemeljeni.[2]

12. Iz pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave izhaja tudi zahteva po prepovedi sodniške samovolje. To ustavno procesno jamstvo je po ustaljeni ustavnosodni presoji kršeno, kadar je sodna odločba že na prvi pogled očitno napačna oziroma kadar ni oprta na razumne pravne razloge, zaradi česar je utemeljeno sklepanje, da sodišče ni odločalo na podlagi zakona, temveč na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v poštev, ali kadar so argumenti sodišča že na prvi pogled tako nerazumni, da po nobeni od mogočih razlag zakona ne pridejo v poštev in je zato odločitev sodišča očitno napačna.[3]

13. Pritožnika sta v zahtevi za sodno varstvo obrazloženo uveljavljala, da je Pravilnik v neskladju z ZOro-1. Sodišče je na te navedbe, ki jim očitne neutemeljenosti ni mogoče očitati (primerjava določb ZOro-1 in Pravilnika v 8. in 9. točki obrazložitve te odločbe), odgovorilo s stališčem, da je zakonodajalec v 56. členu ZOro-1 dal ministru za notranje zadeve pristojnost, da predpiše podrobnejše predpise o redu na strelišču in drugih pogojih streljanja, zaradi česar pritožnika z navedbami, da te določbe Pravilnika niso skladne z Ustavo, ne moreta uspeti, saj dokler Pravilnik velja, ga je treba spoštovati. Ta odgovor sodišča ni le povsem splošen, temveč je oprt na sklepanje, ki je v neposrednem nasprotju s pooblastilom in dolžnostjo sodišča, da presoja zakonitost in ustavnost podzakonskih predpisov in da odločitve ne opre na nezakonite ali protiustavne podzakonske predpise (exceptio illegalis). Iz dejstev, da je zakonodajalec ministra pooblastil za podrobnejšo ureditev pogojev streljanja in da je Pravilnik veljaven, namreč ne izhaja sklep, da imajo uporabljene določbe Pravilnika vsebinsko podlago v ZOro-1. Takšno sklepanje po obličnostnem oziroma formalnem namesto po vsebinskem merilu pomeni spregled ustavne določbe o vezanosti sodnika na Ustavo in zakon ter spregled pooblastila in dolžnosti, da sodnik pri odločanju o pravicah in obveznostih ne uporabi nezakonitih ali protiustavnih podzakonskih predpisov.

14. S sprejetjem navedenega stališča je sodišče kršilo prepoved sodniške samovolje iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču v novo odločanje. Pri novem odločanju bo sodišče moralo upoštevati stališča iz te odločbe. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo že zaradi kršitve prepovedi sodniške samovolje iz 22. člena Ustave, mu ni bilo treba presojati drugih zatrjevanih kršitev človekovih pravic. "
Odgovori
#2
Nice find je pa to samo ena bitka ampak fajn je da ljudje vztrajajo in zahtevajo od uradnikov posteno delo. Tudi z Zoro se ni konec in se se bomo borili vse dokler ne bo kvaliteten in zivljenjski.
Odgovori
#3
Če prav razumem, je bilo v odločitvi sodišča zapisano, da je Pravilnik veljaven in ga je samo zaradi tega dejstva treba upoštevati? Če jaz to prav berem, so v tej pritožbi dosegli (samo) to, da bodo v vnovičnem sojenju morali vsebinsko obrazložiti zakaj mislijo, da je Pravilnik OK? Jaz si ne delam utvar, da bo sodnik ali sodnica prebral Pravilnik in rekel, ja, tale člen pa res ni skladen z zakonom, ker ga razširja in ne samo elaborira.

Al?
Odgovori
#4
Ne čist tako. Sodišče bo moralo ugotavljat ali je pravilnik v skladu s Ustavo in Zoro. IN short ti si v sporu pred sodiščem trdil, da nek postopek ali nekaj na podlagi enega Pravilnika ni v skladu s Ustavo ali Zakonom in sodišče ti je odgovorilo "ej stari v Zoro piše, da Minister s Pravilnikom uredi področje kot se jim zdi prav - spor si zgubil" In potem pač višje inštance odločijo, da to ni v skladu s pravnim redom RS ker bi moralo prvo sodišče oz. sodnik PRESODITI ali je Pravilnik in njegovo izvajanje v skladu s Zakonom in Ustavo - beri opraviti svoje delo.

Tu imamo večplastno zajebancijo, ki ni sicer specifična samo za RS je pa zelo popularna v zadnjem času in kadar se družba premika v totalitarno smer:


1. Kar država predpiše je vedno prav in kakor nek del izvršilne veje oblasti le to intepretira je tudi vedno prav in potencialni oškodovanec je tisti ki nosi stroške boja z oblastjo
2. Nižja sodišča glede na sodno prakso očitno vodijo oz. izvajajo nesposobneži, ki dostikrat (kot tu) pogrnejo že na osnovnem procesnem opravilu
3. Ni sankcij za sodnike, ki dokazano (odločbe višjih sodišč) ne zmorejo pošteno in kvalitetno opravljati svojega dela
4. Kolegi višji sodniki nočejo in Ministrstvo za pravosodje (beri politika) noče izločiti nesposobnežev iz sodniških vrst

5. Za točke 1-4 smo posredno krivi vsi ali ker smo preleni, da bi se aktivirali in zahtevali odgovornost ali pa preneumni in se raje ukvarjamo z oslovo senco kot pa dejanskimi problemi.

Točko 5 smo v zadnjem času videli tudi pri lastnikih orožja in v kar nekaj primerih se je izkazalo, da se dosti nas raje posluži variante "ne zibaj čolna, nastavi rit in čakaj da mine bomo že..." kot pa, da se postavijo po robu samovšečnežem, nesposobnežem in ostalim aparatčikom, ki zase mislijo da so od boga dani, da odločajo o nas kot neki kralji iz povsem drugih časov.

Zato pozivam recimo dotično društvo, da objavi svoje podatke i IBAN, da mu lahko nakažemo prostovoljne prispevke, ki bodo vsaj malo ublažili stroške zajebancije s državo. V bodoče bi bilo dobro, da tudi kaki drugi osebki, ki se borijo z  državo na našem področju storijo podobno. Se bo hitro videlo kdo samo nabija o "veliki zvezi in skupnem doprinosu" in kdo to dejansko misli.
Odgovori
#5
Bravo Goran lepo si tole našel!
In ja še enkrat bodo odločali kar je pa pomembno pa so omejili samovoljo kreativnih vase zagledanih oseb ki se napajajo iz državnega proračuna pa naj gre za inšpektorje raznih inšpektoratov ali pa za sodnike raznih nivojev! Upam da bo kaj pomagalo.......
Odgovori
Uporabnikov, ki berejo to temo: 1 Gost(ov)