Ocena teme:
  • 11 Glas(ov) - 4 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zaostritev EU zakonodaje o orožju
[Image: Firearms-United_-_Calls_YOU_to_Action_ENG-624x325.jpg]

POZIV K DELOVANJU VSEM LASTNIKOM OROŽJA!
Glede na nedavno dogajanje v »EU trialogu« v zvezi s spremembami evropske orožne direktive mreža Firearms United ponovno poziva vse evropske lastnike orožja k takojšnjemu ukrepanju. Ključni datum je 29. 11. 2016!

Pišite našim evroposlancem (e-naslovi spodaj), tako, da sami oblikujete dopis v civiliziranem tonu z navajanjem argumentov, opozorite jih na konferenco, ki je bila v Bruslju 16. novembra in jim

SPOROČITE NAŠE SKUPNE ZAHTEVE:

- prepoved kateregakoli orožja, ki je danes legalno, je nesprejemljiva saj ne gre za orožje, ki bi nenadoma »postalo bolj nevarno«, gre za orožje večinoma kategorizirano kot »B7 - polavtomatsko orožje podobno avtomatskemu«, ki je bilo v Sloveniji pred časom že prepovedano a je bila z novelo zakona o orožju zaradi nepraktičnosti in nesmiselnosti prepoved ukinjena. Ne sprejemamo prepovedi »demilitariziranega« orožja - različne polavtomatske puške, trajno predelane iz avtomatskih vojaških pušk, ki ne predstavljajo nobene »posebne« nevarnosti, če so v zakoniti civilni posesti. Nikakršna prepoved civilnih variant pušk tipa AR-15 ali AK-47, ki so v svoji polavtomatski izvedbi namenjene izključno civilni uporabi ne more biti predmet »kompromisa«.

- omejitve nabojnikov in njihovih kapacitet so nesprejemljive, ne glede na predlagane »izjeme« za športne strelce. Podobne omejitve - uvedene in opuščene, so povsod pokazale, da dejansko omejujejo le legalne lastnike, ki spoštujejo zakone, ne ovirajo pa kriminalcev in teroristov, saj gre za preproste škatle z vzmetjo, ki jih ni težko izdelati, tudi, če ne bi bili povsod dostopni v velikih količinah.

- brez obvezne časovne omejitve orožnih listin in obveznih periodičnih zdravniških pregledov. V Sloveniji imamo že vzpostavljen učinkovit sistem podeljevanja dovoljenj in obvezne zdravniške preglede ob pridobitvi. Države naj same uredijo svoje sisteme nadzora, ki ne bodo omejevali in stigmatizirali zakonitih lastnikov orožja.

Predlagano omejevanje in pritisk na legalne civilne lastnike orožja predstavlja zlorabo oblasti, saj vsi podatki kažejo, da ni povezave med civilnim orožjem v legalni posesti in kriminalom ali terorizmom, kljub poskusom evropske komisije, da ustvari drugačno sliko, kar je pokazal povzetek raziskav, ki jih je predstavil Dr. Erik Lakomaa na konferenci 16. novembra v Bruslju.

Glede gornjih predlaganih omejitev evropski lastniki orožja ne bomo sprejeli nobenega kompromisa - ne na evropski, niti na nacionalni ravni in noben evropski politik nima pravice, da bi v našem imenu zastopal nasprotna stališča. Sprejemljiva je le popolna zavrnitev predlaganih omejitev.  Če bi se vztrajalo pri teh »kompromisnih rešitvah«, ki so bile predlagane brez ustrezne študije vpliva in utemeljenih razlogov, evropski lastniki orožja ne bomo nasprotovali takojšnjemu zaprtju trialoga.

UTEMELJITVE, KI JIH PODAJAMO:

- demilitarizirano orožja
Kljub nestrokovnim in populističnim izjavam predstavnikov komisije o »poplavi ruskih in izraelskih vojaških viškov«, ostaja dejstvo, da že veljavni standardi konverzij avtomatskega v polavtomatsko orožje za civilno uporabo zagotavljajo, da ponovna rekonverzija v avtomatsko orožje ni mogoča brez ustrezne strojne opreme, bistvenih posegov v orožje in izdelave delov mehanizma. Poleg tega je demilitarizirano orožje edino, ki si ga lahko privošči večina strelcev v mnogih državah članicah.
Dodam lahko še najbolj očitno - kot je komisija sprejela standarde za deaktivacijo, lahko sprejme tudi standarde za predelavo avtomatskega v polavtomatsko orožje, ki bi zadovoljevali njihove stroge standarde in vseeno omogočili civilno uporabo demilitariziranega orožja, ki tradicionalno iz vojaških viškov preide v civilno last.

- prepovedi uporabe (posesti) orožja ki sprejme več kot 20 (ali 10?) nabojev in takšnih nabojnikov
Ta prepoved ne more imeti nikakršnega želenega učinka na kriminal ali terorizem in bi lahko bila smešna, če ne bi bila tako resna. Še bolj neverjeten je predlog »izjem za športne strelce in zbiratelje«, ki bi vključil 95% uporabnikov. Čemu potem sploh prepoved? Verjeten rezultat bi bila popolna prepoved tovrstnih nabojnikov (in vsega orožja, ki jih lahko sprejme?), kar je povsem nesprejemljivo za civilne lastnike orožja, nima pa nobenega predvidljivega vpliva na nezakonite uporabnike - kriminalce in teroriste, ki lahko preko ilegalnih kanalov nabavijo avtomatsko orožje s pripadajočimi nabojniki.
Kljub morebitnim izjemam, ki bi aktivnim strelcem »začasno dovoljevala posest« teh nabojnikov, bi bila prizadeta večina zakonitih lastnikov - strelcev, ki ne morejo sodelovati na uradnih tekmovanjih in se s športom ukvarjajo le rekreativno, kar pa ne pomeni, da nimajo pravice do standardnih nabojnikov.

Dodam še, da bi takšna prepoved zajela vse polavtomatsko orožje z odprtino za nabojnik (pištole in puške) in bi dejansko pomenila prepoved polavtomatskega orožja v najširšem pomenu besede.
Ni znano, kakšno je število nabojnikov »prevelike kapacitete«, ki so trenutno na civilnem tržišču in v uporabi v EU. Ti deli niso številčeni in so povsem nesledljivi, v večjem delu sveta pa so dostopni brez omejitev, ker sami po sebi niso del orožja in za delovanje orožja niso nujni. To so preproste komponente, ki jih je mogoče izdelati doma iz pločevine ali z domačim 3D tiskalnikom.
EU komisija predlaga obvezen odvzem orožnih listin za posameznike, ki bi imeli v posesti prepovedane nabojnike, kar pomeni, da bi večino dosedanjih legalnih lastnikov orožja čez noč pahnili v položaj kršitelja zakonodaje.  

- obvezni zdravniški pregledi in psihotesti za lastnike orožja
Nobenega razloga ni, da bi EU generalno zahtevala uvedbo takšnega preverjanja. Države članice imajo že sedaj pravico, da vzpostavijo takšne pogoje za nabavo orožja in v Sloveniji so v veljavi od leta 2001. V številnih državah članicah niso uvedli takšnih obveznih pregledov - zakaj bi diskriminirali lastnike orožje, če podobnega ne zahtevajo od voznikov motornih vozil? Zakaj ni nihče zahteval podobnih psihiatričnih preverjanj za lastnike nožev in motornih vozil po napadih v Nici in Münchnu?

- grožnja Švice z izhodom iz Schengenskega območja
Švica je država z najvišjo stopnjo civilne posesti orožja v Evropi. Ni članica EU a je vključena v Schengenski sistem EU. Vse družine, ki imajo moške člane med 18. in 30 letom starosti imajo doma avtomatsko puško kot vojaški obvezniki. Ko niso več rezervisti imajo švicarski državljani pravico obdržati svoje orožje predelano na polavtomatsko delovanje. Kljub temu ima Švica najnižjo stopnjo umorov v Evropi, njeni državljani pa so že napovedali referendum o izstopu iz Schengena, če bi EU sprejela omejitve v predlagani obliki, ne glede na to, kako bi jih »omilili«.

- Evropska komisija vztraja pri svojem izkrivljenem pogledu na realnost
Komisija ni v ničemer uspela dokazati povezave med orožjem v civilni lasti in terorizmom - preprosto zato, ker takšna povezava ne obstaja.
Kot so pokazale raziskave številnih medijev in kot je izpostavila mreža evropskih lastnikov orožja Firearms United neposredno po terorističnih napadih v Parizu januarja in novembra 2015, je bilo uporabljeno avtomatsko orožje nezakonito pretihotapljeno z Balkana. Enako drži za vse oborožene napade po Evropi: od napada na Charlie Hebdo do Bataclana, od Copenhagenskih in napadov na vlaku v Thalysu, od streljanja v Münchnu do zadnjih napadov z nožem in strelnim orožjem v domu za upokojene redovnike v Montpellierju, vsi napadi imajo vsaj eno skupno lastnost - uporabljeno je bilo nelegalno orožje.

Ne pozabimo, da je veljavna evropska direktiva vzpostavila smiseln in učinkovit sistem kategorizacije orožja, ki ga nov predlog komisije »mimogrede« odpravlja. Namesto kategorij A (prepovedano), B (orožje, ki se nabavlja z avtorizacijo), C (orožje, ki ga je treba prijaviti) in D (orožje, ki je prosto), ostajata dejansko le še kategorija prepovedanega orožja z (morebitnimi) izjemami (A) in pa vse ostalo strelno orožje, ki je podvrženo avtorizaciji pred nabavo.

Evropski poslanci se morajo zavedati, da bodo imele predlagane zaostritve pogubne učinke na več kot dvesto milijonov evropskih državljanov, ki posedujejo in uporabljajo svoje orožje zakonito, kakor tudi na celotno industrijsko branžo, ki v EU zagotavlja več kot milijon delovnih mest. Negativni učinki so znani, pozitivnih ni pričakovati, komisija ni opravila ustreznih ocen učinkov sprememb, ki jih predlaga, naročene študije pa predlaganih drastičnih posegov v obstoječe pravice ne podpirajo - ugotavljajo v mreži Firearms United.
Evropski poslanci bi se morali zavedati tudi, da državni aparati vseh evropskih demokratičnih držav potrebujejo orožje za vzdrževanje varnosti in civilizirane družbe, kot jo poznamo. Kljub zagotovljenemu varnostnemu okviru imajo evropski državljani tudi individualno pravico do samoohranitve, ki vključuje tudi samoobrambo z legalnim strelnim orožjem. V demokratični družbi legalna civilna orožna posest ne pomeni zmanjšanja ampak prispeva k večji javni varnosti, saj se lahko oboroženi državljani tudi sami branijo pred kriminalnimi in terorističnimi napadi, ki so največkrat usmerjeni v tako imenovane »mehke cilje«, ki ne uživajo stalne oborožene zaščite državnih agencij. Poskusi razorožitve civilnega prebivalstva, kakršen je nedvomno tudi predlog evropske komisije, lahko dolgoročno prinašajo le zmanjšanje javne varnosti in pripomorejo k vzponu kriminala in terorizma, ki naj bi ga omejili.

Mreža Firearms United vse evropske lastnike orožja poziva, da čim prej pošljemo dopise ali elektronske dopise članom evropskega parlamenta (kritični datumi so 28. in 29. november, vendar ukrepajte tudi, če ta datum zamudite!). Predvsem poslancem iz svojih držav in tistim, ki so člani Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO). Hladen tuš mora doseči tudi poslance, ki se nekritično nagibajo k podpori vseh prepovedi in omejevanj v zvezi s civilnim orožjem, saj s tem neposredno omejujejo pravice svojih volivcev.

Evropski poslanci RS:
ivo.vajgl@europarl.europa.eu,
alojz.peterle@europarl.europa.eu,
patricija.sulin@europarl.europa.eu,
romana.tomc@europarl.europa.eu,
milan.zver@europarl.europa.eu,
franc.bogovic@europarl.europa.eu,
tanja.fajon@europarl.europa.eu,
igor.soltes@europarl.europa.eu
(vsi evropski poslanci)
/prevod, povzetek in priredba: Rok Štupar/
Odgovori


Prispevkov v tej temi
RE: Zaostritev EU zakonodaje o orožju - od spe7 - 26-11-2015, 12:50
RE: Zaostritev EU zakonodaje o orožju - od Rokenrol - 28-11-2016, 18:22