Ocena teme:
  • 11 Glas(ov) - 4 Povprečje
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zaostritev EU zakonodaje o orožju
Seja odbora IMCO 20.04.2016
Na začetku je dobila besedo pripravljavka predloga amandmajev ga. Ford, ki je predstavila nekatere bistvena področja svojega predloga, kot so pravo orožje predelano v akustično (slepo strelivo), pri čemer je omenila tudi že sprejeto izvedbeno direktivo, označevanje orožja, izmenjava podatkov med državami članicami, status trgovcev, shranjevanje orožja, zdravniški pregledi, prodajo/nakup orožja na daljavo, položaj posebnih za muzeje in izobraževalne ustanove, kategorizacijo orožja, modifikacije orožja ter polnjenje streliva, ipd.

Nadalje so dobili besedo poročevalci v senci – predstavniki političnih skupin EP. Skladno z mojimi pričakovanji so izrazili priznanje ga. Ford za dobro opravljeno dosedanje delo, pri tem pa so bila stališča o nekaterih vprašanjih dokaj ne poenotena. Tako so nekateri predlagane rešitve ocenili za prestroge, nekateri za premile, resnega nasprotovanja pa ni bilo, so si bili pa enotni, da bodo potrebni še dodatni amandmaji. Pri tem je zanimivo, da nekaterih poročevalcev v senci na sejo ni bilo, kar kaže na njihovo oceno, da gre za manj pomembno tematiko.

Nato so dobili besedo člani odbora, ki so vsebinsko nekako povzeli stališča političnim skupin katerim pripadajo, izpostavili so nekatere osebne poglede (politična všečnost okolij iz katerih prihajajo) vsi pa so izrekli priznanje ga. Ford za kakovostno opravljeno dosedanje delo.

Za njimi je dobil besedo predstavnik evropske komisije, ki je prav tako pohvalil dosedanje delo ga. Ford, pri tem pa zagovarjal nekatere rešitve, ki jih je prvotno predlagala komisija in poudaril njihovo pomembnost.

Za konec je dobila besedo ga. Ford, ki se je odzvala na izrečene pomisleke ter poudarila, da gre za delovno gradivo, ki se bo še spreminjalo.

V splošnem, vsebinsko nič novega bi pa izpostavil dve cvetki; eden od poslancev je omenil, da je problem prisotnost Izraelskega orožja na črnem trgu (!?), za drugo pa je poskrbela ga. Ford, ko je opredeljevala dikcijo v predlogu, ki bi omogočila posest orožja kategorije A za potrebe samoobrambe. Kot argument je med drugim omenila, da imajo tudi nekateri poslanci orožje za zagotavljanje osebne varnosti (!?) in zato obstaja potreba po posebnih izjemah. Sam, navzlic splošno dokaj liberalnemu pogledu na posest orožja menim, da je tu zadevo zastavila mnogo preveč liberalno – za civiliste ne vidim potrebe po posesti kategorije A in to načeloma brez izjem, seveda v kolikor je ta opredeljena primerno, kar sedaj nikakor ni.

Če torej povzamem, nič zelo novega, vedno jasneje pa se kaže parlamentarna klima, ki bo nedvomno omogočila uvedbo vrste novih omejitev, o obsegu le teh in problematičnosti pa je na tem mestu nekoliko preuranjeno govoriti. Prvotno je obstajala nevarnost, da bi poslanci pod vplivom nekaterih dogodkov hitro in brez večje razprave sprejeli predlog komisije. To se ni zgodilo, posledično pa se bo zakonodaja sprejemala na klasičen način; veliko politikantstva z zelo malo ali dvomljivo vsebino.

Nekateri posamezniki zainteresirane javnosti izražajo svoje prepričanje, da se tako slaba zakonodaja že ne more sprejeti, da se bodo zadeve uredile same po sebi, ipd. Taka stališča so docela zmotna. Vsakdo, ki pozna način delovanja sistema lahko jasno vidi, da se zadeva, če nemara izvzamemo up EK, da bi bil njihov predlog v afektu le potrjen, razvija točno v skladu z njihovim konceptom.

Zaradi tega naj ponovno zapišem svoje prepričanje, da je takšno stanje tudi posledica neustreznega odziva zainteresirane javnosti; tudi osebne neaktivnosti, neorganiziranosti, nekonceptualnsoti, ipd., ki bo na dolgi rok lahko imela izredno negativne učinke na področje posesti strelnega orožja. EK se je zadeve lotila sila energično in brez izredno premišljenega in usklajenega nastopa zainteresirane javnosti ta napram omenjenemu aparatu nima nikakršne možnosti.
Odgovori


Prispevkov v tej temi
RE: Zaostritev EU zakonodaje o orožju - od spe7 - 26-11-2015, 12:50
RE: Zaostritev EU zakonodaje o orožju - od Iurium humanorum - 21-04-2016, 09:35